Petr Modlitba

Malíř a ilustrátor

Autoři: Petr Kostrhun - Václav Soukup - Barbora Půtová - Zdeňka Nerudová
Vydalo Moravské zemské muzeum, Brno v roce 2016

"Per aspera ad astra - Přes obtíže ke hvězdám", staré latinské přísloví, které Jan Jelínek  (1926-2004), jedna z nejvýznamnějších osobností působících v Moravském zemském muzeu, používal při různých důležitých příležitostech.

Převzal je od svého neméně slavného předchůdce Karla Absolona a připomínal jím různé nesnáze, kterým byl nucen čelit při své rozsáhlé vědecké a manažerské činnosti.
Tato kniha je věnována právě jemu, jako připomínka nedožitého výročí 90 let narození. Knihu tvoří čtyři relativně samostatné části, v nichž autoři z Moravského zemského muzea spolu s kolegy z Ústavu etnologie FF UK 
z různých úhlů pohledu mapují a interpretují odlišné tematické oblasti Jelínkova celoživotního zájmu o evoluci člověka a kultury. 

Autor: Petr Květina (a kolektiv spolupracovníků)
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart v roce 2015

Kniha je svým pojetím v českém prostředí jedinečná a vytváří nový pohled na předhistorické společnosti, zajímavý pro širokou veřejnost i novou generaci studentů.
S přispěním archeologie a antropologie může čtenář nahlédnout pod povrch psané historie a vidět, že literární prameny nemusí být nutně nejspolehlivějším zdrojem informací o minulosti. Text je mimořádně dobře sklouben s celobarevným obrazovým doprovodem, který je mimo jiné tvořen i kvašovými ilustracemi Petra Modlitby a mnoha unikátními fotografiemi.

Autor: Václav Soukup
Knihu vydalo nakladatelství Karolinum v roce 2015

Kniha zachycuje vývoj člověka a jeho kultury a je bohatě ilustrována.
Autorem převážné části obrazového doprovodu je Petr Modlitba, ale najdete zde i ilustrace jednoho z nejlepších současných tvůrců v oboru paleoilustrace Johna Sibbicka.

Autor: Petra Štarková
Ilustrace: Petr Modlitba

Knihu vydalo nakladatelství TRITON v roce 2015
Moderní pohádkové příběhy o tom, že zázraky se dějí doslova na každém rohu - jen je třeba si jich všimnout.

Ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity v Brně byl dne 27.11. 2014 oficiálně zahájen projekt
PALEOART - ART AND SCIENCE

(Paleoart - umění a věda, zkráceně PAS). Projekt byl zahájen malou výstavou, na které se mohli návštěvníci obeznámit s pracemi některých současných tvůrců v tomto oboru, působících v České republice. Další akce (výstavy, přednášky, workshopy) pro vás autoři projektu již připravují. Od května do září 2015 proběhla ve spolupráci s Muzeem v Novojičínska, rozsáhlá výstava projektu PAS v protorách Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně. 

Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání

Táto krásne a názorne ilustrovaná kniha, významného Moravského a medzinárodne uznávaného kvartérneho
paleontológa a geologa prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc., prináša doposiaľ najucelenejšie
a najkomplexnejšie
vyhodnotenie poznatkov o fyzickom a biotickom prostredí Moravy.

Treba dodať, že publikácia „Morava v době ledové“ nie je len kvalitným vedeckým dielom,
ale aj pútavou učebnicou a vďaka dôstojnému pokračovateľovi diela Zdeňka Buriana,
maliarovi a ilustrátorovi Petrovi Modlitbovi, tiež umeleckým dielom.

Recenze z časopisu Mineralia slovaca 

Vědeckofantastický román z pera autora věhlasného detektiva Sherlocka Holmese A.C. Doylea
Vydalo nakladatelství XYZ v roce 2012 (100 let od prvního anglického vydání)

 
ZTRACENÝ SVĚT aneb Zpráva o úžasných dobrodružstvích profesora G. E. Challengera,lorda Johna Roxtona, profesora Summerleea a pana E. D. Malonea z redakce 'Daily Gazette' na náhorní plošině ukryté v nedostupných pralesích Amazonie.

 Autor : Jaroslav Malina

Vydalo Akademické nakladatelství CERM v roce 2012

Kniha významného antropologa, experimentálního archeologa, invenčního spisovatele a zkušeného popularizátora vědy Jaroslava Maliny není jen pouhým uvedením k antropologickému slovníku vybraných pojmů, ale zábavným a čtivým pojednáním, mimořádně erudovaně zasvěcujícím do problematiky evoluce člověka.
Malinův text, který znamenitě doprovázejí ilustrace Petra Modlitby, lze tak číst jako atraktivní učebnici i kultivovanou
a vtipnou novelu se specifickou poetikou. 

Autoři : Martin Košťák, Martin Mazuch, Stanislav Opluštil, Petr Kraft, Jaroslav Marek, Oldřich Fatka, Václav Kachlík,
Jakub Sakala, Karel Martínek, Katarína Holcová, Zlatko Kvaček, Jiří Žák

Vydalo nakladatelství Granit v roce 2011

 Text knihy vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech.Fotografie lokalit a fosilií doplňují moderní rekonstrukce od Petra Modlitby a Jiřího Svobody, dvou předních postav současného českého paleoartu.
Kniha je určena všem zájemcům o dávnou i nedávnou historii naší planety a vývoj života především na našem území.

Autor : Oldřich Růžička
Vydalo nakladatelství B4U Publishing

 (Vyšlo pouze v ruském vydání z roku 2011 - nakl. "LITTERRA", Moskva)

Všechna díla prezentovaná na těchto webových stránkách jsou výhradním duševním vlastnictvím autora a podléhají ochraně autorského zákona.
Copyright © 2018, Petr Modlitba - Malíř a ilustrátor, - www.petrmodlitba.cz. All rights reserved.

webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek