Petr Modlitba

Painter and illustrator

Autor: Petr Květina (a kolektiv spolupracovníků)
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart v roce 2015

Kniha je svým pojetím v českém prostředí jedinečná a vytváří nový pohled na předhistorické společnosti, zajímavý pro širokou veřejnost i novou generaci studentů.
S přispěním archeologie a antropologie může čtenář nahlédnout pod povrch psané historie a vidět, že literární prameny nemusí být nutně nejspolehlivějším zdrojem informací o minulosti. Text je mimořádně dobře sklouben s celobarevným obrazovým doprovodem, který je mimo jiné tvořen i kvašovými ilustracemi Petra Modlitby a mnoha unikátními fotografiemi.

Ukázka ilustrací
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace
Ilustrace

All works presented on these websites are the exclusive intellectual property of the author and are subject to copyright protection.
Copyright © 2018, Petr Modlitba - Malíř a ilustrátor, - www.petrmodlitba.cz. All rights reserved.

webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek