Petr Modlitba

Painter and illustrator

Vážení příznivci díla malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana (1905–1981),
jak jste jistě zaznamenali, v posledních letech velmi vzrostl a stále vzrůstá zájem o dílo tohoto geniálního umělce. S rostoucí oblibou sběratelů (a s tím spojenou cenou malířových děl) vzrůstá rovněž aktivita podvodníků, kteří zaplavují trh falzifikáty, jež vydávají za originály Zdeňka Buriana. Některé jsou na první pohled poměrně zdařilé a je relativně snadné tzv. naletět.

Z toho důvodu jsem se, jakožto celoživotní obdivovatel díla Mistra Buriana, rozhodl zveřejnit na tomto svém webu ukázky padělků, jež se v různých intervalech objevují v nabídce internetových portálů. Tato falza bývají vesměs trojího druhu:

  1. Výtvarně zdařilé napodobeniny ilustrací z knih (např. E. Štorcha, J. Augusty aj.) – jedná se povětšinou o relativně přesně překreslené perokresby opatřené (pro vyvolání dojmu pravosti) razítkem "jakési restaurátorské dílny z Teplic". Tato falza se objevují periodicky již několik let.
  2. Na první pohled neumělé malby signované jako Zd. Burian (případně ZB) a vydávané za raná malířova díla. Pro zájemce, který se Burianovým dílem nezabývá, resp. není důkladně obeznámen kupříkladu s technikami v různých stupních provedení (např. techniku perokresby malíř v průběhu let různě inovoval), může být v takovém případě nesnadné posoudit, zda se jedná o neznámý originál či napodobeninu.
  3. Originály jiných malířů, kupříkladu Burianova současníka Miloše Nováka, s doplněnou signaturou Zdeňka Buriana.

Jinou cestou, jak „napálit“ důvěřivé sběratele, bývá nabídka díla podepsaného -Z. Burian-, kdy prodejci nenapíší explicitně, že jde o „onoho známého" Zdeňka Buriana, nýbrž uvedou například: „Prodám obraz signovaný vpravo dole Z. Burian“ apod. Tento rafinovaný postup je chrání před nařčením z úmyslného podvodu, protože jim dává možnost argumentovat, že netvrdí, že jde o "onoho známého" Zdeňka Buriana, případně že obraz s podpisem již zakoupili apod.
Také je třeba dávat pozor na různé tisky pochybného původu, vydávané za tzv. dobové; může jít o obyčejný xerox, neboť mnoho nabídek probíhá na základě fotografie zaskleného obrázku, na němž nelze pravost ověřit.

V galerii uvádím některé z výše uvedených odhalených falz.

     Na závěr chci podotknout, že třebaže nejsem znalcem díla Zdeňka Buriana v právním slova smyslu, přesto si dovoluji tvrdit, že jsem schopen, a to na základě mnohaletých zkušeností, rozpoznat (při mém působení v Moravském zemském muzeu mi rukama prošly doslova stovky malířových originálů, a měl jsem tak možnost Burianovo dílo důkladně studovat), zda se jedná o originál, či padělek. Jsem rovněž ve spojení s uznávanými odborníky na umělcovo dílo, kupříkladu s Alešem Durčákem, Mgr. Petrem Hrabovským, Mgr. Vladimírem Prokopem, Rostislavem Walicou a dalšími.

     V případě, že by někdo měl pochybnost o díle, které zakoupil, nebo se chystá zakoupit jako originál Zdeňka Buriana, může se tak obrátit přímo na mne prostřednictvím těchto webových stránek, nebo na pana Aleše Durčáka z Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz). Rádi Vám (samozřejmě zdarma) pomůžeme s určením pravosti díla, případně jeho identifikací.

Galerie některých odhalených falz

Falzum - Černoška - pastel
Falzum - Deinotherium giganteum - padělek obrazu z roku1940
Falzum - E. Štorch, Bronzový poklad (verze 1)
Falzum - E. Štorch, Bronzový poklad (verze 2)
Falzum - Indián - signováno Z.B.
Falzum - J. Augusta, Z hlubin pravěku - Teplice (1)
Falzum - J. Augusta, Z hlubin pravěku - Teplice (2)
Falzum - J. Augusta, Zavátý život - Teplice (1)
Falzum - J. Augusta, Zavátý život - Teplice (2)
Falzum - J. Augusta, Zavátý život - Teplice (3)
Falzum - J. Augusta, Ztracený svět - Teplice (1)
Falzum - J. Augusta, Ztracený svět - Teplice (2)
Falzum - J. Augusta, Ztracený svět - Teplice (3)
Falzum - J. Augusta, Ztracený svět - Teplice (4)
Falzum - J. Hořejš, Pouť bez návratu - obálka ke knize J. K. Tyl
Falzum - J.O. Curwood, Zlaté údolí
Falzum - K. May, Poklad ve Stříbrném jezeře
Falzum - K. May, Vinnetou I.
Falzum - S. Karatov, Rychlonohý Džar (1)
Falzum - signováno Z. Burian (2)
Falzum - signováno Z. Burian (autor ilustrace J. Č. Klatovský)
Falzum - signováno Z. Burian
Falzum - T. Harding, Ztraceni - Ahoj na neděli
Falzum - J. Foglar, Hoši od Bobří řeky - obálka
Falzum - E.R. Burroughs - Tarzan, syn divočiny
Falzum (signováno Z. Burian - autor ilustrace Miloš Novák
Falzum (nesignováno - autor ilustrace Miloš Novák

 

All works presented on these websites are the exclusive intellectual property of the author and are subject to copyright protection.
Copyright © 2018, Petr Modlitba - Malíř a ilustrátor, - www.petrmodlitba.cz. All rights reserved.

webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek